KONKURS OG INSOLVENS

Vi har lang og omfattende erfaring med konkurs og insolvens. Tre av våre advokater er faste bostyrere ved Agder tingrett. Vi kan gi råd om håndtering av økonomiske problemer til bedrifter og privatpersoner som berøres av konkurs og insolvens.

Vår spisskompetanse

  • Gjeldsforhandlinger/restrukturering
  • Råd til ansatte i selskaper som har økonomiske problemer
  • Vurdering av ditt krav når din kontraktsmotpart har økonomiske problemer
  • Sikring og inndrivelse av pengekrav
  • Utforming av oppbudsbegjæring
  • Vurdering av mulig erstatningsansvar, styreansvar og straffeansvar
  • Omstøtelsesspørsmål
  • Utstedelse av gjeldsbrev, garantier og pantedokument mv.

Våre fagressurser

THOMAS NORDGÅRD

Advokat / Partner

Thomas er daglig leder i HALD og leder firmaets faggruppe for konkurs. Han er fast oppnevnt bostyrer ved Agder tingrett, og har mange års erfaring med bobehandling.  

MAGNE OLSEN (H)

Advokat / Partner

BJØRN RENER-LARSEN

Advokat / Partner