ARBEIDSRETT

I arbeidslivet gjelder et omfattende regelverk som stiller høye krav arbeidsgiver. Feiltrinn og konflikter kan få store konsekvenser, både for bedriftens økonomi og for enkeltmenneskers liv.

Vårt team på arbeidsrett har bred erfaring fra blant annet velrennomerte advokatfirmaer i Oslo og arbeidsgiverorganisasjoner og domstolene. Vi har god kjennskap til det regionale næringsliv og rammevilkår. Vi legger stor vekt på å forstå våre klienters virksomhet og behov, og på å tilføre klientene verdi gjennom konstruktiv og aktiv rådgivning. Hos oss får din bedrift  en god strategisk rådgiver og sparringspartner, og en tryggere vei til de gode løsningene. Vi samarbeider tett med HALDs spesialiserte advokater innenfor selskapsrett og andre fagområder for å kunne gi helhetlig og skreddersydd rådgivning til lokale virksomheter.

Vår spisskompetanse

  • Ansettelse og arbeidskontrakt
  • Bonus og incentivordninger
  • Innleie og midlertidige ansettelse
  • Konflikthåndtering
  • Varsling og diskriminering
  • Permittering
  • Omorganisering og nedbemanning
  • Virksomhetsoverdragelse
  • Oppsigelse
  • Sluttavtale

Våre fagressurser

MARIANNE RODVELT

Advokat / Partner

Marianne leder firmaets faggruppe for arbeidsrett. Hun kombinerer bred erfaring med spesialkompetanse innenfor sine områder.

MAGNE OLSEN (H)

Advokat / Partner

THOMAS NORGÅRD

Advokat / Partner

TORLEIV DRANGESLAND

Advokat / Partner

RELATERTE ARTIKLER

Eurojuris Informerer: Arbeidsrett og arbeidsliv

Eurojuris Norge er ute med et nytt nummer av Eurojuris Informerer, og temaet denne gangen er arbeidsrett og arbeidsliv. Her er det mange høyaktuelle artikler både for arbeidsgivere og arbeidstakere. Brosjyren kan du lese her.

Les mer »