ERSTATNING OG FORSIKRING

Vi har betydelig erfaring innen erstatningsrett og har prosedert et stort antall erstatningssaker for tingrett og lagmannsrett.  Med profesjonell og riktig håndtering av slike saker er vår erfaring gjennomgående at erstatningssummen blir høyere.

Vi bistår både privatpersoner og bedrifter, og vil strekke oss langt for at våre kunder skal få riktig erstatning. 

Vår spisskompetanse

Vi hjelper deg med å avklare hvorvidt skaden din er å anse som en yrkesskade, hva forsikringen din dekker, hvilke rettigheter og plikter du har og hvilke frister du må overholde. Vi bistår selvsagt også med beregning av erstatningskrav og det som du ellers har behov for.

Hvis du har blitt skadet i en trafikkulykke, kan du ha krav på erstatning. Størrelsen på en eventuell erstatning vil variere avhengig av omstendighetene rundt ulykken. Det er imidlertid uansett viktig at du kan bevise at skadene og tapet har oppstått som følge av trafikkulykken – vi hjelper deg med beregning av erstatningskravet.

Vi gir gjerne råd om hva forsikringen faktisk dekker, hvilke rettigheter og plikter du har og hvilke frister du må overholde. I personskadesaker bistår vi selvsagt med beregning av erstatningskrav og det som du ellers har behov for.

Får du ikke dekket kravet etter brannskade, vannskade, utmåling el.l.? Ta kontakt, så hjelper vi deg med å vurdere mulighetene for forsikringsdekning. Vi avklarer også hvorvidt du har rett til rettshjelpsdekning under ansvars- eller innboforsikringen.  

Vi hjelper deg hvis du har fått avslag på dekning, samt bistår med utmåling av erstatning.

Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Spørsmål vi ofte får

Har du en personskade (yrkesskade eller trafikkskade), dekkes dine utgifter til advokat på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av ulykken. Også i pasientskadesaker kan du få dekket utgifter til advokat. Ta kontakt med oss, så vil vi hjelpe deg med å avklare om du kan få dekket dine utgifter til advokat i erstatningssaken.

Å gi et konkret svar på dette er vanskelig uten å vite mer om din situasjon. Vi gir deg derfor en gratis og uforpliktende vurdering av din sak pr. telefon eller i et møte (normalt inntil 30 min).

Hva du kan kreve er bl.a. regulert i skadeerstatningsloven. I skadeerstatningsloven § 3-1 står det at erstatningen skal «dekke lidt skade, tap i fremtidig erverv og utgifter som personskaden antas å påføre skadelidte i fremtiden.»  Dette innebærer at du som skadelidt har krav på full erstatning for det økonomiske tapet som skyldes personskaden.

Våre fagressurser

MAGNE OLSEN

Advokat / Partner

Magne har spesialisert seg på forsikrings- og erstatningssaker og har møterett for Høyesterett.  I tillegg til lang erfaring har han også en sterk forståelse for de mellommenneskelige relasjonene i sin rolle som advokat.

Relaterte artikler

Dommen etter dumperulykken på Eydehavn blir stående

Utenlandske arbeidere er overrepresentert i ulykkesstatistikken. Advokatfirma Hald & Co ved advokat Bjørn Rener-Larsen var bistandsadvokat i saken for de etterlatte foreldrene til avdøde. Det ble fremmet flere erstatningskrav, som alle førte frem.

Les mer »