ARBEIDSRETT

Er du innkalt til drøftingsmøte eller har du mottatt oppsigelse eller permittering fra arbeidsgiver? Lurer du på om din midlertidige ansettelse er lovlig eller om arbeidsgiver kan endre dine arbeidsoppgaver? Har du skadet deg på jobb? Vårt team på arbeidsrett har bred erfaring med rådgivning, konfliktløsning og føre saker for domstolen.

Vår spisskompetanse

 • Ansettelse og arbeidskontrakt
 • Bonus og incentivordninger
 • Innleie og midlertidig ansettelse
 • Konflikthåndtering
 • Nedbemanning og oppsigelse
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Oppsigelse og sluttavtale
 • Yrkesskade og erstatning

Spørsmål vi ofte får

 • Er oppsigelsen lovlig?
 • Har jeg krav på erstatning?
 • Kan jeg ha med advokat i drøftingsmøte?
 • Har jeg krav på arbeidskontrakt?
 • Har jeg krav på fast ansettelse?
 • Kan arbeidsgiver endre stillingen min?

Våre fagressurser

MARIANNE RODVELT

Advokat / Partner

Marianne leder firmaets faggruppe for arbeidsrett. Hun kombinerer bred erfaring med spesialkompetanse innenfor sine områder.

MAGNE OLSEN (H)

Advokat / Partner

THOMAS NORGÅRD

Advokat / Partner

TORLEIV DRANGESLAND

Advokat / Partner

RELATERTE ARTIKLER

Eurojuris Informerer: Arbeidsrett og arbeidsliv

Eurojuris Norge er ute med et nytt nummer av Eurojuris Informerer, og temaet denne gangen er arbeidsrett og arbeidsliv. Her er det mange høyaktuelle artikler både for arbeidsgivere og arbeidstakere. Brosjyren kan du lese her.

Les mer »