TORLEIV DRANGSLAND

advokat / partner
m: 45 66 03 38/ td@haldco.no
image
td@haldco.no

M: 45 66 03 38

Torleiv arbeider hovedsakelig med strafferett og familie- og barnevernsrett, og er oppnevnt som fast bistandsadvokat ved Agder tingrett og Agder lagmannsrett.

 

KOMPETANSEOMRÅDER

PRAKSIS

 • 2023 – d.d.: Partner, Advokatfirma HALD
 • 2019 – 2022:   Advokat, Advokatfirma HALD
 • 2018 – 2019: Advokat, Advokatfirma Tofte DA
 • 2017 – 2018: Dommerfullmektig, Kristiansand tingrett
 • 2016 – 2017: Advokat, Advokatfirma Tofte DA
 • 2016 – 2016: Advokat, Kco advokater
 • 2013 – 2015  Advokatfullmektig, Kco advokater
 • 2013 – 2013: Rådgiver, Konkursrådets sekreteriat
 • 2010 – 2013: Rådgiver, Statens sivilrettsforvaltning

UTDANNING

 • Advokatbevilling 2015
 • Master i rettsvitenskap 2010