advokat og partner

TORLEIV DRANGSLAND

m: 45 66 03 38
Torleiv arbeider hovedsakelig med strafferett og familie- og barnevernsrett, og er oppnevnt som fast forsvarer og bistandsadvokat ved Agder tingrett og Agder lagmannsrett.

kompetanseområder

 

Strafferett

Helserett

Insolvens

Restrukturering

Konkurs

Kontraktsrett

Erstatningsrett

Forvaltningsrett

Arv- og skifte

utdanning

 

Advokatbevilling 2015

Master i Rettsvitenskap 2011

praksis

 

2023 – d.d.:   Partner, Advokatfirma Hald & Co DA

2019 – 2022: Advokat, Advokatfirma Hald & Co DA

2018 – 2019: Advokat, Advokatfirma Tofte DA

2017 – 2018: Dommerfullmektig, Kristiansand tingrett

2016 – 2017: Advokat, Advokatfirma Tofte DA

2016 – 2016: Advokat, Kco advokater

2013 – 2015  Advokatfullmektig, Kco advokater

2013 – 2013: Rådgiver, Konkursrådets sekreteriat

2010 – 2013: Rådgiver, Statens sivilrettsforvaltning

English