advokat og partner

ROALD SOLBERG-JACOBSEN

m: 97 50 42 85
Roald er spesialisert innenfor fast eiendom, alminnelig forretningsjus, arv og generasjonsskifte og har opparbeidet seg en unik kompetanse gjennom mange år. Han er ofte engasjert ved større forhandlingsprosesser, i grunnervervsaker og i utviklingsprosjekter. Han bistår både private, næringsdrivende og offentlige aktører.
Roald er en engasjert og løsningsorientert rådgiver som er opptatt av å lære om, og forstå, klienten. Han vektlegger tydelig kommunikasjon og med omfattende erfaring fra de fleste problemstillinger innen bransje og fagområder, kan han raskt finne de løsningene som svarer best til klientens ønsker og behov.
Roald er samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund og Bondelaget.

kompetanseområder

 

Kontraktsrett

Fast eiendoms rettsforhold og entrepriserett

Alminnelig forretningsjus

Arv og generasjonsskifte

Grunnerverv og ekspropriasjon

utdanning

 

Cand. jur. 2003

praksis

 

2009 – d.d.: Advokatfirma Hald & Co DA

2007 – 2009: Kommunejurist i Arendal kommune

2005 – 2007: Skatteoppkrever/juridisk rådgiver i
Tvedestrand kommune

2004 – 2005: Juridisk rådgiver ved Trygdeetatens Innkrevingssentral

2002 – 2002 Seminarleder, Universitet i Bergen

English