advokat og partner

ROALD SOLBERG-JACOBSEN

m: 97 50 42 85
Advokat Solberg-Jacobsen arbeider i hovedsak med rådgivning innenfor fast eiendom og arv/skifte/planlegging av generasjonsskifte for næringsdrivende og privatpersoner.
Videre bistår han med rådgivning innenfor alminnelige forretningsjuridiske spørsmål og ved offentlige anskaffelser og i kontraktsarbeid.
Advokat Solberg-Jacobsen er samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund og Bondelaget.

kompetanseområder

 

Kontraktsrett

Fast eiendoms rettsforhold og entrepriserett

Offentlige anskaffelser

Alminnelig forretningsjus

Arv/skifte/familierett

utdanning

 

Cand. jur. 2003

praksis

 

2009 – d.d.: Advokatfirma Hald & Co DA

2007 – 2009: Kommunejurist i Arendal kommune

2005 – 2007: Skatteoppkrever/juridisk rådgiver i
Tvedestrand kommune

2004 – 2005: Juridisk rådgiver ved Trygdeetatens Innkrevingssentral

2002 – 2002 Seminarleder, Universitet i Bergen

English