Samfunns-
engasjement

Advokatfirma Hald legger vekt på at våre medarbeidere skal ha en høy etisk standard i sitt virke som advokat og vi skal ta vårt samfunnsansvar på alvor.  

Dette gjør vi primært gjennom utøvelsen av vårt virke, men også ved å engasjere oss i samfunnet rundt oss. Hald har gått inn som deltaker i ulike prosjekter som f.eks Gatejuristen og vi er sponsor for en rekke lokale idrettslag og foreninger av ulikt slag.