VÅRE PRISER

Faglig kvalitet på en effektiv måte og til en konkurransedyktig pris.

For våre tjenester faktureres arbeidet på timebasis. I enkeltsaker, og ved forespørsel vil vi kunne gi en avtalt pris eller et prisoverslag om saken/sakens karakter tilsier det. 

Konkret sats for oppdraget innenfor intervallet avtales konkret og fremgår også av vår oppdragsbekreftelse. I en del tilfeller er det også aktuelt å ta betalt for sekretærarbeid.

Ytterligere opplysninger knyttet til våre priser og vilkår fremgår av vår oppdragsbekreftelse som sendes ut i tilknytning til oppstart av et oppdrag, eller ved å rette et spørsmål til ansvarlig partner/advokat.

Standard timepriser pr. 1. januar 2022Eksklusive mvaInklusive mva
Partnerkr 1 850 - 2 600kr 2 313- 3 250
Ansatt advokatkr 1 700 - 2 300kr 2 125 - 2 875
Advokatfullmektigkr 1 500kr 1 875
Kontormedarbeider
kr 700kr 875
Saker etter offentlig salærsats - gjeldene sats p.t.kr 1 140kr 1 425
Konkursbo - gjeldende sats p.t.kr 1 995kr 2 494
Dødsbo - gjeldende sats p.t.kr 2 000kr 2 500
Samarbeidspartner/salæravtaler følger de
fastsatte rabattavtaler mellom samarbeidspart
og Hald & Co
English