Advokatfirma
Hald & Co

ETABLERT I 1969

Da advokatene Ulf Onsrud og Christen Toft i 1969 overtok advokatvirksomheten etter advokat Søren Hilmar Kløcker hadde han, og før det hans far, drevet advokatfirmaet i en årrekke – siden lenge før andre verdenskrig. Hald & Co er i dag ett av Sørlandets største advokatfirma.

Fimaet har beholdt sitt navn etter advokat Anders Hald som var partner i firmaet fra 1980 til 2012. Hald & Co er i dag 17 ansatte og hovedkontoret ligger på Torvet i Arendal.

Firmaet har hatt og har sin advokatvirksomhet først og fremst innenfor den sivilrettslige del og da som allmenjuridisk praksis med hovedtyngde innen næringslivet, bobehandling, bygnings- og entrepriserett, arbeidsrett, faste eiendommers rettsforhold m.v. Firmaets medarbeidere har i sitt arbeid et høyt fokus på kvalitet, og er i sitt arbeid opptatt av å opptre hederlig og etterrettelig.

English