Advokatfirma
Hald & Co

ETABLERT I 1969

Da advokatene Ulf Onsrud og Christen Toft i 1969 overtok advokatvirksomheten etter advokat Søren Hilmar Kløcker hadde han, og før det hans far, drevet advokatfirmaet i en årrekke – siden lenge før andre verdenskrig. Hald & Co er i dag Aust-Agders største advokatfirma.

Fimaet har beholdt sitt navn etter advokat Anders Hald som var partner i firmaet fra 1980 til 2012. Det er i dag 8 erfarne advokater som er partnere i firmaet, samt 4 ansatte advokater og 1 advokatfullmektig. Firmaet har kontorer i Otterslandgården ved sjøkanten på Tyholmen i Arendal sentrum og i Aviorgården i Bark Silas vei i Grimstad.

Firmaet har hatt og har sin advokatvirksomhet først og fremst innenfor den sivilrettslige del og da som allmenjuridisk praksis med hovedtyngde innen næringslivet, bobehandling, bygnings- og entrepriserett, arbeidsrett, faste eiendommers rettsforhold m.v. Firmaets medarbeidere har i sitt arbeid et høyt fokus på kvalitet, og er i sitt arbeid opptatt av å opptre hederlig og etterrettelig.

I 2016 etablerte Hald et eget kontor i Grimstad. Kontoret ble etablert i samarbeid med advokatene Lars Ths. Rodvelt (H) og Marianne Rodvelt. Fra 1. januar 2018 gikk advokat Marianne Rodvelt inn som eier/partner i Hald. Hun skal ha hovedansvar for vår satsing i Grimstad. Samarbeidet med advokat Lars Ths. Rodvelt fortsetter som tidligere. Fra 1. januar 2018 flyttet vi i Grimstad også inn i nye lokaler i Bark Silas vei 5.