advokat

ODA K. GRAVÅS

m: 92 61 71 47
Advokat Gravås arbeider hovedsakelig med fast eiendoms rettsforhold, herunder plan- og bygningsrett og naborett i tillegg til kontraktsrett og arv/skifte.

kompetanseområder

 

Fast eiendoms rettsforhold

 Plan- og bygningsrett

Offentlige anskaffelser

Arv og generasjonsskifte

Kontraktsrett og kjøpsrett

Saker innen offentlig forvaltning

Forbrukertvistsaker

utdanning

 

Advokatbevilling 2014

Master i Rettsvitenskap 2012

praksis

 

2012 – d.d.: Advokatfirma Hald & Co DA

 2010 – 2012: Engasjement ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

2009 – 2010: Rådgiver, Jushjelpa i Midt-Norge, Trondheim

English