Ny advokat Kjersti Lovise Vartdal

29. mars 2021
Velkommen til oss, Kjersti!
Kjersti Loise Vartdal

Vi ønsker velkommen til Kjersti Lovise Vartdal, som nylig har tiltrådt som advokat i Hald & Co. Gjennom sin bakgrunn som dommerfullmektig har Kjersti bred erfaring med behandling av både sivile tvister og straffesaker. Hennes erfaringer fra tingretten vil bidra til å styrke vår kompetanse innen særlig strafferett, erstatningsrett og fast eiendoms rettsforhold. Kjersti har også erfaring innen kontraktsrett fra sin tidligere stilling ved Universitetet i Agder, og vi er glade for at Kjersti nå er en del av Hald & Co!