ADVOKATFIRMA HALD & CO

tilbyr spesialkompetanse innenfor de fleste fagområder

ANITA HÅKENSTAD

Kontormedarbeider

arho@haldco.no
T: 37 00 49 70

BJØRN RENER-LARSEN

Advokat / Partner

brl@haldco.no
T: 95 96 64 75

CHRISTIN LARSEN

Kontormedarbeider

cl@haldco.no
T: 37 00 49 70

GLENN VIDAR HEIA

Advokat / Partner

gvh@haldco.no
T: 95 36 76 50

HEIDI EKREM

Advokat / Partner

he@haldco.no
T: 97 60 53 36

klv@haldco.no
T: 48 25 02 87

LISE ILSTAD

Advokat / Partner

li@haldco.no
T: 41 45 91 34

MAGNE OLSEN

Advokat / Partner

mo@haldco.no
T: 90 76 60 47

MARIANNE RODVELT

Advokat / Partner

mr@haldco.no
T: 90 11 78 03

MARTE ESKELAND

Administrasjonsansvarlig

ml@haldco.no
T: 37 00 49 70

ODA K. GRAVÅS

Advokat

okg@haldco.no
T: 92 61 71 47

ops@haldco.no
T: 99 50 39 64

ROALD SOLBERG-JACOBSEN

Advokat / Partner

rsj@haldco.no
T: 97 50 42 85

SONJA BREKKEMOEN

Kontormedarbeider

sb@haldco.no
T: 37 00 49 70

THOMAS NORDGÅRD

Advokat / Partner

tn@haldco.no
T: 97 66 68 46

TONJE VESTERVIK

Juridisk kontormedarbeider

tv@haldco.no
T: 37 00 49 70

td@haldco.no
T: 45 66 03 38

English