MARTE ESKELAND

administrasjonsansvarlig
t: 37 00 49 70 / ml@haldco.no
ME
ml@haldco.no

M: 37 00 49 70

I sin rolle som administrasjonsansvarlig bistår Marte styret med den daglige kontordriften, utvikler maler og implementerer nye digitale løsninger. I tillegg jobber Marte med konkursbo og lønnsgaranti.  Hun har over 20 års erfaring innen advokatbransjen i Norge og England, og har en sentral administrativ rolle hos HALD.

Arbeidserfaring

  • 2022 – d.d. :  Administrasjonsansvarlig, HALD
  • 2010 – 2022:  Advokatsekretær, HALD
  • 2003 – 2009:  Advokatsekretær, Vogt & Wiig AS
  • 2000 – 2003:  Advokatsekretær, Blake Lapthorn Solicitors, England
  • 1997 – 2000:  Advokatsekretær, Vogt & Co DA