MARIT FIANE GRØDUM

advokatfullmektig
m: 99 02 49 02 / mfg@haldco.no
Marit-farge-lite
mfg@haldco.no

M: 99 02 49 02

Marit har gjennom flere år hos Lillesand kommune og Statsforvalteren oppnådd bred erfaring innenfor både plan- og bygningsrett og barnevern. Videre har hun gjennom sine verv innenfor norsk idrett omfattende kompetanse innenfor idrettsjus og kontraktsrett. I tillegg til denne spisskompetansen vil hun bidra bredt innenfor våre andre fagområder.

 

KOMPETANSEOMRÅDER

PRAKSIS

  • 2022 – d.d.:   Advokatfullmektig, Advokatfirma HALD
  • 2013 – 2022: Statsforvalteren i Agder
  • 2011 – 2012: Saksbehandler Lillesand kommune
  • 2007 – 2011: Juridisk rådgiver, Norske Idrettsutøveres Sentralborganisasjon (NISO)

UTDANNING

  • Bedriftsøkonom, BI, 2013
  • Cand. Jur. Universitet i Oslo, 2007

Verv

  • Leder i Påtalenemnda, Norges Fotballforbund
  • Tidligere styremedlem i Norsk Idrettsjuridisk Forening
  • Tidligere styremedlem i Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon