MARIANNE RODVELT

advokat / partner
m: 90 11 78 03 / mr@haldco.no
image
mr@haldco.no

M: 90 11 78 03

Marianne arbeider primært innenfor fagområdene arbeidsrett og familierett. Innenfor arbeidsrett bistår Marianne både arbeidsgivere og arbeidstakere blant annet i endringsprosesser, nedbemanning og omorganisering, og hun bistår både med rådgivning og prosedyre/prosessoppdrag for domstolen. Marianne har ansvar for faggruppen arbeidsrett i HALD, og er p.t. faggruppeleder for arbeidsrettsgruppen i Eurojuris Norge, en landsdekkende sammenslutning av 16 advokatkontorer med rundt 255 advokater. Marianne besitter også tverrfaglig kompetanse innenfor kommunikasjon, samfunnsansvar, strategi og bærekraft (ESG).  Innenfor familie – og barnerett har Marianne lang erfaring med å bistå i foreldretvister og økonomisk deling ved samlivsbrudd, samt med å bistå både foreldre og barn med partsrettigheter i barnevernssaker. Marianne har ansvar for barnerettsgruppen i HALD.

 

KOMPETANSEOMRÅDER

PRAKSIS

 • 2018 – d.d.: Partner i Advokatfirma HALD
 • 2013 – 2018: Advokat i egen praksis
 • 2011- 2013: Forsker/prosjektleder, Agderforskning (avd. for innovasjon, næringslivsprosjekter)
 • 2008 – 2011: Informasjonsrådgiver, Aust-Agder fylkeskommune (ansvar for informasjon/kommunikasjon)
 • 2004 – 2008: Programleder/nyhetsanker/journalist TVA/Agderposten
 • 1999 – 2004: Advokatfullmektig /ansatt advokat hos advokat Lars Ths. Rodvelt (H)

UTDANNING

 • BI: Master i Management program (Scenarios, Foresight and Strategy) 2011
 • Advokatbevilling 2003
 • Juridisk embetseksamen 1999

VERV

 • AS Vinmonopolet, medlem (oppnevnt) til Vinmonopolets bedriftsforsamling
 • Stiftelsen YME (styremedlem)
 • Underviser i arbeidsrett på Universitetet i Agder