MAGNUS ANDERSON (i permisjon)

advokat
MA

Magnus arbeider forholdsvis bredt innenfor firmaets kompetanseområder, med hovedvekt på selskaps- og kontraktsrett. I mai 2018 fullførte han masteroppgaven «Aksjeeiers rett til uttreden fra selskapets i medhold av aksjeloven § 4-24 første ledd nr. 3 ved alvorlig og varig motsetningsforhold mellom aksjeeierne».

 

KOMPETANSEOMRÅDER

PRAKSIS

  • 2022 – d.d.:   Dommerfullmektig, Agder tingrett, Kristiansand (Har permisjon fra Advokatfirma HALD)
  • 2018 – 2022: Advokat, Advokatfirma HALD
  • 2018 – 2018: Trainee, Advokatfirma Tofte DA
  • 2017 – 2017: Trainee, Advokatfirma HALD

UTDANNING

  • Master i rettsvitenskap 2018