advokat

MAGNUS ANDERSON

m: 99 22 41 99
Advokat Anderson arbeider forholdsvis bredt innenfor firmaets kompetanseområder, med hovedvekt på selskaps- og kontraktsrett. I mai 2018 fullførte han masteroppgaven 'Aksjeeiers rett til uttreden fra selskapet i medhold av aksjeloven § 4-24 første ledd nr. 3 ved alvorlig og varig motsetningsforhold mellom aksjeeierne'.

kompetanseområder

 

Selskapsrett og transaksjonsrådgivning

Alminnelig kontraktsrett

Fast eiendoms rettsforhold

Alminnelig praksis med prosedyre

utdanning

 

Master i Rettsvitenskap 2018

praksis

 

2018 – d.d.: Advokatfirma Hald & Co DA

 2018: Trainee, Advokatfirma Tofte DA

2017: Trainee, Advokatfirma Hald & Co DA

English