advokat (H) og partner

MAGNE OLSEN

m: 90 76 60 47
Magne arbeider primært med arbeidsrett, erstatningsrett og fast eiendom. Han kombinerer lang erfaring med god bransjekunnskap og bistår med rådgivning, forhandlinger og i tvisteløsning. Han har omfattende prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser, og fikk møterett for Høyesterett i 2014.

kompetanseområder

 

Erstatning og forsikring

Arbeidsliv

Fast eiendoms rettsforhold og entreprise

Tvisteløsning og prosedyre

utdanning

 

Møterett for Høyesterett 2014

Advokatbevilling 2004

Cand. jur. 1996

verv

 

Styremedlem Nettbuss Sør AS (2011-2013 )

Styreleder/styremedlem i LO/NHO-ordningene (2002-04)

Sekretariatsleder for NOU 2004:3 Arbeidsskadeforsikring.

Tidligere styreverv i Forsikringsklagekontoret

Tidligere verv i Forsikringsskadenemda

Sekretær for NOU 1999:6 Sjømannspensjon

praksis

 

2014 – d.d.: Advokatfirma Hald & Co DA

2011 – 2014: Partner i Advokatfirmaet Ove Andersen, Alice Jervell og Magne Olsen AS

2007 – 2010: Ansatt i advokatfirmaet Ove Andersen og Alice Jervell ANS

2006 – 2007: Dommerfullmektig ved Aust-Agder tingrett

2004 – 2006: Advokat i Abelia

 2002 – 2004: Advokatfullmektig i Næringslivets Hovedorganisasjon

1997 – 2002: Førstekonsulent/rådgiver i Sosial- og helsedepartementet

English