MAGNE OLSEN

advokat (h) / partner
m: 90 76 60 47 / mo@haldco.no
Magne Olsen_Foto Mona Hauglid-9717
mo@haldco.no

M: 90 76 60 47

Magne arbeider primært med arbeidsrett, erstatningsrett og fast eiendom. Han kombinerer lang erfaring med god bransjekunnskap og bistår med rådgivning, forhandlinger og i tvisteløsning. Han har omfattende prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser, og fikk møterett for Høyesterett i 2014.

 

KOMPETANSEOMRÅDER

PRAKSIS

 • 2014 – d.d.: Advokatfirma HALD & Co
 • 2011 – 2014: Partner i Advokatfirmaet Ove Andersen, Alice Jervell og Magne Olsen AS
 • 2007 – 2010: Ansatt i advokatfirmaet Ove Andersen og Alice Jervell ANS
 • 2006 – 2007: Dommerfullmektig ved Aust-Agder tingrett
 • 2004 – 2006: Advokat i Abelia
 • 2002 – 2004: Advokatfullmektig i Næringslivets Hovedorganisasjon
 • 1997 – 2002: Førstekonsulent/rådgiver i Sosial- og helsedepartementet

UTDANNING

 • Møterett for Høyesterett 2014
 • Advokatbevilling 2004
 • Cand. jur. 1996

VERV

 • Styremedlem Nettbuss Sør AS (2011-2013 )
 • Styreleder/styremedlem i LO/NHO-ordningene (2002-04)
 • Sekretariatsleder for NOU 2004:3 Arbeidsskadeforsikring.
 • Tidligere styreverv i Forsikringsklagekontoret
 • Tidligere verv i Forsikringsskadenemda
 • Sekretær for NOU 1999:6 Sjømannspensjon