Advokat / Partner Magne Olsen (H), Advokatfirma Hald & Co, Arendal

advokat (H) og partner

MAGNE OLSEN

m: 90 76 60 47
Advokat Olsen arbeider primært med arbeidsrett, erstatningsrett og fast eiendom. Han kombinerer lang erfaring med god bransjekunnskap og bistår med rådgivning, forhandlinger og i tvisteløsning. Han har omfattende prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser, og fikk møterett for Høyesterett i 2014.

kompetanseområder

 

Arbeidsliv

Erstatning og forsikring

Fast eiendoms rettsforhold og entreprise

Kontraktsrett og kjøpsrett

Tvisteløsning og prosedyre

utdanning

 

Møterett for Høyesterett 2014

Advokatbevilling 2004

Cand. jur. 1996

verv

 

Styremedlem Nettbuss Sør AS (2011-2013 )

Styreleder/styremedlem i LO/NHO-ordningene (2002-04)

Sekretariatsleder for NOU 2004:3 Arbeidsskadeforsikring.

Tidligere styreverv i Forsikringsklagekontoret

Verv/medlem Forsikringsskadenemda

Sekretær for NOU 1999:6 Sjømannspensjon

praksis

 

2014 – d.d.: Advokatfirma Hald & Co DA

2011 – 2014: Partner i Advokatfirmaet Ove Andersen, Alice Jervell og Magne Olsen AS

2007 – 2010: Ansatt i advokatfirmaet Ove Andersen og Alice Jervell ANS

2006 – 2007: Dommerfullmektig ved Aust-Agder tingrett

2004 – 2006: Advokat i Abelia

 2002 – 2004: Advokatfullmektig i Næringslivets Hovedorganisasjon

1997 – 2002: Førstekonsulent/rådgiver i Sosial- og helsedepartementet

English