advokat

KJERSTI LOVISE VARTDAL

m: 48 25 02 87
Advokat Vartdal arbeider hovedsakelig med strafferett, erstatningsrett og fast eiendom. Gjennom sin praksis som dommerfullmektig har hun opparbeidet seg bred erfaring med både straffesaker og sivile tvister, herunder forliksprosesser og mekling.

kompetanseområder

 

Fast eiendoms rettsforhold

Kontraktsrett

Strafferett

Tvisteløsning og prosedyre

utdanning

 

Master i rettsvitenskap 2012

Advokatbevilling 2021

publikasjoner

 

Oppløsningsretten etter sameieloven § 15, Tidsskrift for Eiendomsrett, 1. utgave 2013

praksis

 

2021 – d.d.: Advokat, Advokatfirma Hald & Co DA

2017 – 2021: Seniorrådgiver, Universitetet i Agder

2015 – 2017: Dommerfullmektig, Kristiansand tingrett

2014 – 2015: Dommerfullmektig, Hallingdal tingrett

2012 – 2014: Rådgiver, Fylkesmannen i Vest-Agder

English