Heidi Ekrem ny partner i HALD

4. januar 2021
Heidi Ekrem er ny partner i Hald & Co.
HE1-1024x768-1

01.01.2021 tiltrådte Heidi Ekrem som ny partner i Hald & Co. 

Heidi kommer inn med solid kompetanse innen selskapsrett, aksje- og eiendomstransaksjoner og generell avtalerett, og hennes inntreden i Hald & Co vil innebære en styrking av tilgangen på kvalifisert forretningsjuridisk rådgiving for regionens bedrifter.  Hun har siden 1998 vært advokat hos Advokatfirmaet Mageli ANS på Hamar, hvorav de siste 18 årene som partner, og vi ønsker henne hjertelig velkommen!