Hald & Co rådgiver ved salg av Hag Anlegg AS

28. mars 2017
Hald & Co har bistått HAG Holding AS og de øvrige aksjonærene i HAG Anlegg AS ved salg av selskapet til NRC Norge AS for NOK 107 500 000.

Hald & Co har bistått HAG Holding AS og de øvrige aksjonærene i HAG Anlegg AS ved salg av selskapet til NRC Norge AS for NOK 107 500 000. Kjøpesummen gjøres opp ved en kontant betaling på NOK 62 500 000 og NOK 45 000 000 i aksjer i NRC Group ASA. Transaksjonen vil gi HAG Anlegg AS én sterk eier, som ønsker å videreutvikle selskapet og benytte kompetansen i HAG Anlegg AS’ organisasjon.

Hald & Cos team på transaksjonen ble ledet av Lars F. Hvalgård-Bakke.

Les mer om transaksjonen her.