Hald & Co rådgiver ved kjøp av Handelseiendom

7. mars 2017
Hald & Co har bistått Havsjå Invest AS ved kjøp av to eiendomsselskaper i Gjøvik Handelspark. Med denne transaksjonen har Hald & Co’s gruppe for transaksjoner og næringseiendom bistått lokale aktører i transaksjoner av ulik størrelse med en samlet transaksjonsverdi på over MNOK 500 bare det siste halve året.

Hald & Co har bistått Havsjå Invest AS ved kjøp av to eiendomsselskaper i Gjøvik Handelspark. Selskapene eier to detaljhandelseiendommer med et samlet brutto utleiebart areal på omkring 7 200 kvadratmeter. Transaksjonssummen er omkring MNOK 70, og leietakere er blant annet Elkjøp ASA og Rusta Retail AS. Hald & Co har bistått i alle deler av prosessen fra indikativt bud til closing. Siden Havsjå Invest AS allerede eier flere tilstøtende eiendommer i handelsparken, er kjøpet strategisk viktig for Havsjå Invest AS’ portefølje.

Med denne transaksjonen har Hald & Co’s gruppe for transaksjoner og næringseiendom bistått lokale aktører i transaksjoner av ulik størrelse med en samlet transaksjonsverdi på over MNOK 500 bare det siste halve året.

Hald & Co’s team besto av Lars F. Hvalgård-Bakke og Glenn Vidar Heia.