Hald & Co rådgiver for Markedskraft ASA

10. januar 2017
Hald & Co v/Lars F. Hvalgård-Bakke har bistått Markedskraft ASA ved restrukturering av Markedskraft Deutschland GmbH og salg av dette selskapet til Agder Energi Vannkraft AS.

Hald & Co v/Lars F. Hvalgård-Bakke har bistått Markedskraft ASA ved restrukturering av Markedskraft Deutschland GmbH og salg av dette selskapet til Agder Energi Vannkraft AS. Som et ledd i transaksjonen er det blant annet inngått avtale om at Markedskraft ASA skal yte forvaltningstjenester til Agder Energis tyske datterselskap. Markedskraft ASAs kontinentale analysevirksomhet vil videreføres gjennom selskapet MKonline GmbH.

Les mer om transaksjonen her.