GØRIL BRUVOLL BARLIEN

advokatfullmektig
m: 95 70 33 58 / gbb@haldco.no
GBB-mindre
gbb@haldco.no

M: 95 70 33 58

Gøril har en mastergrad i rettsvitenskap med politirett, påtalerett og internasjonal strafferett som valgfag. Hun arbeider bredt innenfor våre rettsområder, med hovedvekt på strafferett.

 

KOMPETANSEOMRÅDER

PRAKSIS

  • 2022 – d.d.: Advokatfullmektig, Advokatfirma HALD

UTDANNING

  • Master i rettsvitenskap 2022