Frokostmøte 22. juni

7. juni 2022
Hva er force majeure og hvor er bedriftenes største risiko?
Invitasjon-2048x1536

HVA ER FORCE MAJEURE OG HVOR ER BEDRIFTENS STØRSTE RISIKO?

Pandemi og krig i Europa påvirker priser og skaper utfordringer ved leveranser. Som produsent eller distributør av varer og tjenester kan denne virkeligheten ha store konsekvenser for bedriftens marginer.

Advokatfirma Hald & Co v/partner Heidi Ekrem og advokat Ole Petter Stige ønsker velkommen til frokostmøte på Torvet 3 onsdag 22. juni kl. 08.00-10.00. Foredraget retter seg i hovedsak mot bedrifter med bindende kontrakter om leveranser frem i tid.

Kontraktsrett under pandemi og krig i Europa vil være hovedtema for frokostmøtet. Vi gir en kort og grunnleggende innføring i force majeure i norsk kontraktsretts generelle del og litt om entreprise, hvor vi vil komme inn på følgende problemstillinger:

  • Hva er force majeure?
  • Når gir force majeure rett til å nekte levering?
  • Når gir force majeure rett til å utsette levering eller til å endre priser?
  • Har jeg plikt til å selge videre med store tap?
  • Bør bedriftens leveringsvilkår endres?

Send påmelding til post@haldco.no

Påmeldingsfrist 15 juni kl 16.00