Frokostmøte 17. april: GDPR og offentlige anskaffelser

27. mars 2018

Hald & Co er nytt medlem av Grimstad Næringsforening, som inviterer til interessante temaer tirsdag 17. april kl. 08.00 – 10.00.  Frokost og mingling fra 08.00 – 08.30.

Program:

Advokat Marianne Rodvelt  presenterer advokatfirma Hald & Co.

GDPR:  Advokat Glenn Vidar Heia gir et overblikk over de mest sentrale personvernreglene som innføres 25. mai 2018 som alle bedrifter må forholde seg til. Hvilke tiltak bør man iverksette før loven trer i kraft for å ikke risikere bøter?

Offentlige anskaffelser:  Advokat Bjørn Rener-Larsen og advokat Roald Solberg-Jacobsen gir en praktisk tilnærming med råd om utforming av tilbud, rett til innsyn, rettigheter ved forbigåelse og typiske feil hos tilbyder.

Påmelding gjøres her innen fredag 13. april.