Strafferett

Vi påtar oss forsvareroppdrag for domstolene, bistand for personer på etterforskningsstadiet, mv samt oppdrag som bistandsadvokat for fornærmede.

Bjørn Rener-Larsen er fast forsvarer for Aust-Agder tingrett og Agder lagmannsrett.

Lise Ilstad er fast bistandsadvokat for Aust-Agder tingrett og Agder lagmannsrett.

Torleiv Drangsland har omfattende praksis som forsvarer. Han har også vært dommerfullmektig.

Kontaktpersoner:

Advokat / Partner Bjørn rener-Larsen, Advokatfirma Hald & Co, Arendal
Bjørn Rener-Larsen
Advokat / Partner
Advokat / Partner Lise Ilstad, Advokatfirma Hald & Co, Arendal
Lise Ilstad
Advokat / Partner
Torleiv_Drangsland_edit
Torleiv Drangsland
Advokat
English