Strafferett

Vi påtar oss forsvareroppdrag for domstolene, bistand for personer på etterforskningsstadiet, mv samt oppdrag som bistandsadvokat for fornærmede.

Bjørn Rener-Larsen er fast forsvarer for Aust-Agder tingrett og Agder lagmannsrett.

Kjersti Lovise Vartdal har gjennom sin praksis som dommerfullmektig opparbeidet seg bred erfaring med straffesaker.

Lise Ilstad er fast bistandsadvokat for Aust-Agder tingrett og Agder lagmannsrett.

Torleiv Drangsland har omfattende praksis som forsvarer. Han har også vært dommerfullmektig.

Kontaktpersoner:

BRL
Bjørn Rener-Larsen
Advokat / Partner
KLV
Kjersti Lovise Vartdal
Advokat
LI
Lise Ilstad
Advokat / Partner
TD
Torleiv Drangsland
Advokat
English