Strafferett

Vi påtar oss forsvareroppdrag for domstolene, bistand for personer på etterforskningsstadiet, mv samt oppdrag som bistandsadvokat for fornærmede.

Bjørn Rener-Larsen er fast forsvarer for Agder tingrett og Agder lagmannsrett.

Lise Ilstad er fast bistandsadvokat for Agder tingrett og Agder lagmannsrett.

Torleiv Drangsland har omfattende praksis som forsvarer, og er fast forsvarer og bistandsadvokat for Agder tingrett og Agder lagmannsrett. Han har også vært dommerfullmektig.

Kontaktpersoner:

BRL
Bjørn Rener-Larsen
Advokat / Partner
GBB mindre
Gøril Bruvoll Barlien
Advokatfullmektig
LI
Lise Ilstad
Advokat / Partner
TD
Torleiv Drangsland
Advokat / partner
English