Selskapsrett & Corporate

Vårt team på selskapsrett & corporate har lang erfaring på området fra blant annet velrennomerte advokatfirmaer i Oslo. Vi legger stor vekt på å forstå klientenes virksomhet og produkter, og på å tilføre klientene verdi gjennom konstruktiv og aktiv rådgivning. Dessuten samarbeider teamet tett med advokater fra andre fagområder for å kunne gi mest mulig helhetlig rådgivning til lokale foretak.

Vi kan blant annet bistå med:

Opprettelse av selskap og selskapsstrukturer, restruktureringer, endring av selskapsform, oppløsning og avvikling.

Salgs- og investeringsprosesser, herunder ved kjøp/salg av selskap eller aksjeposter, emisjoner, fusjoner, utfisjoneringer og innmatskjøp, strukturerte salg og auksjonsprosesser. Vi bistår i alle faser av prosessen fra tidlig planlegging, via forhandlinger og due diligence til gjennomføring av transaksjonen.

Selskapsstyring og corporate governance, herunder rollefordeling mellom daglig ledelse, styre og generalforsamling/aksjonærer, gjennomføring av generalforsamlinger, fastsettelse av styreinstrukser og internkontroll, spørsmål om forsvarlig kapitalisering mm.

Aksjonæravtaler, forebyggelse og løsning av aksjonærtvister, herunder utøvelse av eierrettigheter, forholdet til selskapsstyring, prosess og verdsettelse ved innløsning, avtaler mellom selskapet og aksjonærer mm.

Joint ventures, og andre samarbeidsformer.

Kontaktpersoner:

HE1-1024×768-1
Heidi Ekrem
Advokat / Partner
GVH
Glenn Vidar Heia
Advokat / Partner
TN
Thomas Nordgård
Advokat / Partner
English