Plan- og bygningsrett

Vi bistår i byggesaker, klagesaker mot bygningsmyndighetene og i forhold til saker som gjelder reguleringsplan, kommuneplan mv. Vi ser på vår lokalkunnskap og kompetanse som en særlig styrke i denne forbindelse. Vi bistår både utbyggere og kommuner i utarbeiding og tolkning av utbyggingsavtaler.

Våre advokater har også lang erfaring med bistand for den som er nabo i saker vedrørende planlagte og pågående utbygginger eller reguleringsendringer på naboeiendommer. Utbygging på naboeiendom, eller endringer av reguleringsplan/kommuneplan for din eller naboens eiendom, er forhold som kan få stor innvirkning på eiendommen din, og som ofte betyr mye for grunneier. Det vil i slike tilfeller kunne være avgjørende å vurdere konsekvensene av foreslåtte endringer på et tidlig tidspunkt og innenfor gjeldende frister. Vi kjenner de offentligrettslige prosessene godt, og vår kompetanse innenfor tilgrensende fagområder som bl.a. entrepriserett, naborett og ekspropriasjonsrett er dessuten verdifullt i slike saker.

Kontaktpersoner:

LI
Lise Ilstad
Advokat / Partner
GVH
Glenn Vidar Heia
Advokat / Partner
Marit farge lite
Marit FIane Grødum
Advokatfullmektig
English