Offentlige anskaffelser

Det offentlige gjennomfører anskaffelser for over 400 milliarder kroner årlig fordelt på et stort antall anskaffelser. Regelverket om offentlige anskaffelser skal sikre at kontrakten blir tildelt leverandører som har gjort seg fortjent til den.

Regelverket er omfattende og komplisert, samtidig som det får dramatiske følger for involverte parter når regelverket brytes. Som advokater skal vi søke å hindre at tap oppstår for ditt firma. Advokat kan med fordel kobles inn på et tidlig stadium for å forebygge at tvist oppstår.

Her er noen situasjoner der vårt firma kan bistå både private parter og det offentlige:

Forut for konkurransene for å bygge opp gode konkurransegrunnlag.

Ved tolkningen av et konkurransegrunnlag når tilbud skal utarbeides og innleveres, og slik at muligheten for å få oppdraget økes vesentlig.

Begjæring om innsyn i konkurrerende tilbud og dokumenter når tildeling er skjedd til annen tilbyder.

Påpeking av feil i anbudsgrunnlag eller konkurrerende tilbud som medfører at annen tilbyder skal avvises eller at ny evaluering og tildeling skal foretas.

Klage over tildelingsbeslutning.

Begjæring av midlertidig forføyning for domstolen med angrep på tildeling.

Erstatningskrav for domstolen ved forbigåelse.

Klage til KOFA.

 

Vi kan også med fordel bistå leverandører forut for at de innleverer tilbud. Vi vil da spesielt se på i hvilken grad tilbudene er utformet i tråd med de krav konkurransegrunnlaget oppstiller. Bistanden kan således finne sted forut for, under eller etter en anbudskonkurranse. Vi bistår klienter over hele landet. Ta kontakt med oss i dag for en samtale om din anskaffelse.

Kontaktpersoner:

HE1-1024×768-1
Heidi Ekrem
Advokat / Partner
BRL
Bjørn Rener-Larsen
Advokat / Partner
KLV
Kjersti Lovise Vartdal
Advokat
English