Markedsrett

Vi kan bl.a. bistå med:

Saker etter markedsføringsloven, for eksempel:

Produkt- og konseptetterligning.

Villedende markedsføring.

Brudd på konkurranselovgivningen.

Varemerkesaker.

Opphavsrettigheter.

mv.

Kontaktpersoner:

BRL
Bjørn Rener-Larsen
Advokat / Partner
English