Eiendom og entreprise

Våre advokater har lang og bred erfaring innenfor dette fagfeltet.

Vi kan bl.a. bistå med:

Entreprise

Eiendomsutvikling, utbyggingsavtaler, transaksjoner mv.

Overføring av eiendom.

Mangelskrav etter kjøp av fast eiendom (nye og brukte).

Ekspropriasjon og grunnerverv.

Avklaring av eiendomsrett-/grenser, naborett mv.

Odelsrett, konsesjonsspørsmål, jordskiftesaker mv.

Tomtefeste, husleie mv.

Tinglysingsspørsmål.

Vi har også betydelig kompetanse innenfor tilgrensede fagområder som f eks plan- og bygningsrett og offentlige anskaffelser. Dette gjør oss i stand til å identifisere våre klienters behov, og gi helhetlige råd innenfor alle deler av saken.

Kontaktpersoner:

GVH
Glenn Vidar Heia
Advokat / Partner
BRL
Bjørn Rener-Larsen
Advokat / Partner
KLV
Kjersti Lovise Vartdal
Advokat
LI
Lise Ilstad
Advokat / Partner
MO
Magne Olsen
Advokat / Partner
MA
Magnus Anderson
Advokat
OKG
Oda K. Gravås
Advokat
OPS
Ole Petter Stige
Advokat
TN
Thomas Nordgård
Advokat / Partner
RSJ
Roald Solberg-Jacobsen
Advokat / Partner
English