Arv og generasjonsskifte

Arv og generasjonsskifte

Våre advokater har omfattende erfaring med bistand ved arv og skifte.

Vi bistår med opprettelse av ektepakter, samboeravtaler, bistand i forbindelse med arveforskudd og gavebrev, utarbeidelse av testament samt planlegging og gjennomføring av generasjonsskifte.

Våre advokater har høy kompetanse innenfor tilgrensende fagfelt, som f.eks. forsikrings-/pensjonsrett, familierett og odelsrett, noe som gjør at vi kan se problemstillinger i en helhetlig sammenheng og finne frem til gode løsninger tilpasset den konkrete situasjon.

Vi representerer ofte parter i arve- og ektefelletvister ved forhandlinger og prosedyre. Flere av advokatene har lang erfaring som offentlig oppnevnte bobestyrere ved offentlig skifte.

Kontaktpersoner:

BRL
Bjørn Rener-Larsen
Advokat / Partner
RSJ
Roald Solberg-Jacobsen
Advokat / Partner
English