Arbeidsliv

Arbeidsliv

Våre advokater har lang og bred erfaring innenfor hele fagfeltet, både innenfor rådgivning, forhandling og prosedyre. Vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere.

Vi kan hjelpe deg ved:

Endringsprosesser, nedbemanning og omorganisering.

Virksomhetsoverdragelser, outsourcing, innleie/utleie m.v.

Utforming av kontrakter og andre personaldokumenter.

Oppsigelsessaker, permittering mv.

Sykepenger, pensjons- og forsikringsspørsmål.

Prosedyre og tvisteløsning.

Kontaktpersoner:

MR
Marianne Rodvelt
Advokat / Partner
MO
Magne Olsen
Advokat / Partner
TN
Thomas Nordgård
Advokat / Partner
English