Eurojuris Informerer nr. 2: Arv og skifte

25. juni 2019
Heftet omhandler blant annet den nye arveloven.
Lysbilde1

Eurojuris har utarbeidet en informasjonsbrosjyre om arv og skifte, og heftet omhandler blant annet den nye arveloven.

I Eurojuris Informerer finner du mye nyttig informasjon.