Eurojuris Informerer nr. 2 2020: Anskaffelser og entreprise

24. juni 2020
Temaet er kontraktsrett.
Lysbilde1

Sommerutgaven av Eurojuris Informerer er fersk fra trykken, og  advokat Ole Magnus Heimvik har i denne utgaven bidratt med et innlegg om totalentreprise.  «En totalentreprise vil i all hovedsak beskrive funksjonene byggherren ønsker, ikke uførelsesmetodene.»