Eurojuris Informerer nr. 1 2020: Konflikthåndtering

30. mars 2020
Temaet er kontraktsrett.
Lysbilde1

Eurojuris Informerer er ute med årets første utgave, som denne gangen går nærmere inn på konflikthåndtering

Brosjyren inneholder 6 gode artikler som omhandler ulike sider av dette emnet.