Eurojuris informerer 2:2023 «Selskaps- og skatterett»

4. mai 2023
Eurojuris Norge er igjen klar med en ny utgivelse av sitt magasin Eurojuris Informerer, som denne gangen omhandler selskaps- og skatterett.
EI

Eurojuris Norge er igjen klar med en ny utgivelse av sitt magasin Eurojuris Informerer, som denne gangen omhandler selskaps- og skatterett.

Advokat Heidi Ekrem har bred erfaring med alle typer eierskap og selskapsrett, og bistår i spørsmål knyttet til aksjelovgivningen og annen selskapslovgivning, stiftelsesrett, samvirkerett, borettslag og seksjonssameier, samt eierformer for offentlig virksomhet (KF/IKS). Hun har i tillegg mer enn 15 års erfaring med praktisk styrearbeid, blant annet innen råvaremarkedene (bank, energi, edelmetaller) og tjenesteyting. Ta gjerne kontakt med Heidi hvis du har spørsmål i forbindelse med selskapsrett.