Covid-19 – Juridisk bistand i en krevende tid

17. mars 2020
HALDs advokater er fullt operative fra kontor eller hjemmekontor, og allerede i gang med å gi aktører råd og veiledning knyttet til håndtering av situasjonen.
CovidBW

 

Spredningen av koronaviruset gjør at Norge nå befinner seg i en ekstraordinær situasjon. Vi i Hald deltar i den store dugnaden og gjør alt vi kan for å hindre smittespredning. Samtidig merker vi at det er stor usikkerhet hos mange næringsdrivende og ansatte hvordan man skal forholde seg til den situasjonen som har oppstått.

Hald & Cos advokater er fullt operative fra kontor eller hjemmekontor, og allerede i gang med å gi aktører råd og veiledning knyttet til håndtering av situasjonen. Vi har erfarne advokater med blant annet arbeidsrett, insolvens og forsikringsrett som spesialområde. Våre advokater er i denne perioden tilgjengelige når det måtte være for å gi råd og bistand. Typiske problemstillinger som oppstår som følge av koronaviruset, og som vi kan gi råd og bistand innenfor er:

  • Permitteringer og avtaler knyttet til arbeidsforhold både for selskaper og ansatte
  • Håndtering av akutte økonomiske problemer, likviditetsproblemer mv – herunder dialog og avtaler med både kreditorer og debitorer
  • Gjeldsforhandlinger, insolvenshåndtering mv
  • Vurdering av kontraktsrettslige posisjoner – bristende forutsetning, force majeure mv.
  • Forsikringsrettslige spørsmål
  • Rådgivning knyttet til en rekke andre problemstillinger som følge av koronaviruset for selskaper og privatpersoner

 

Vi tar smitterisikoen på alvor, og oppfordrer til kontakt via vårt betjente sentralbord eller via telefon og e-post til den enkelte advokat. Våre advokater har alle mulighet til å avholde videomøter via ulike plattformer som Skype, Facetime, Messenger mv. Er et personlig møte nødvendig vil du møte smitteverntiltak på kontorene våre til det beste for alle parter.