Plan og bygg

Åpen faglig ettermiddag hos HALD

Dette er noe for deg som har byggeplaner, men også for konsulenter, utbyggere, byggmestere mfl. Tre av våre erfarne advokater, samt arealplanlegger invitert fra Stærk, holder innlegg om: Dispensasjonssøknader – praktiske tips Bygging i bevaringsområder Reguleringsplaner og endring av reguleringsplaner Grensefeltet mot privatrettslige forhold som veiretter, ekspropriasjon og jordskifte. Tid: Tirsdag 28. juni kl 16-19 …

Åpen faglig ettermiddag hos HALD Les mer »