Aktuelt

Informasjon og artikler fra Advokatfirma HALD.

020A8329

Dommen etter dumperulykken på Eydehavn blir stående

Utenlandske arbeidere er overrepresentert i ulykkesstatistikken. Advokatfirma Hald & Co ved advokat Bjørn Rener-Larsen var bistandsadvokat i saken for de etterlatte foreldrene til avdøde. Det ble fremmet flere erstatningskrav, som alle førte frem.

Les mer »

Forslag til ny arvelov

Forslag til ny arvelov Regjeringen la den 22. juni 2018 frem forslag til ny arvelov der regjeringens mål er å tilpasse arveloven til dagens familiemønstre

Les mer »

Menneskerettigheter, saksbehandlingstid og straffutmåling

Høyesterett avsa 14. mars 2017 dom i en økonomisk straffesak som gjaldt betydelige skatteunndragelser og brudd på bokføringsloven (HR-2017-553-A). Forholdene var begått for flere år siden. Dommen viser at den nye straffeloven, som trådte i kraft 01.10.15, tidvis må anvendes på forhold begått da straffeloven av 1902 gjaldt.

Les mer »

Høyesterett: Ved rådighetsmangel ved fast eiendom erstattes verdireduksjonen, ikke utbedringskostnadene

Høyesterett avsa 9. mars 2017 dom om fastsettelse av erstatning for en mangel som bestod i at et loft med to hybler, i motsetning til hva som var opplyst ved salget, ikke var godkjent for beboelse. Dommen fastslår at ved slike mangler får kjøper erstattet kun verdireduksjonen mangelen medfører, ikke utbedringskostnadene, hvis disse er klart høyere enn verdireduksjonen.

Les mer »

Hald & Co rådgiver ved kjøp av Handelseiendom

Hald & Co har bistått Havsjå Invest AS ved kjøp av to eiendomsselskaper i Gjøvik Handelspark. Med denne transaksjonen har Hald & Co’s gruppe for transaksjoner og næringseiendom bistått lokale aktører i transaksjoner av ulik størrelse med en samlet transaksjonsverdi på over MNOK 500 bare det siste halve året.

Les mer »