Eiendom

Trær på naboeiendommen – hvilke regler gjelder

Innledning Trær er ofte årsak til mye uenighet og tvister i ellers gode naboforhold. Særlig kommer disse uenighetene til overflaten om våren når det kommer blader på trærne igjen. Fra naboens side er argumenteres det gjerne for at trærne reduserer solforholdene og utsikt fra eiendommen mens treeier vil hevde at trærne skjermer for innsyn til …

Trær på naboeiendommen – hvilke regler gjelder Les mer »

Høyesterett: Ved rådighetsmangel ved fast eiendom erstattes verdireduksjonen, ikke utbedringskostnadene

Høyesterett avsa 9. mars 2017 dom om fastsettelse av erstatning for en mangel som bestod i at et loft med to hybler, i motsetning til hva som var opplyst ved salget, ikke var godkjent for beboelse. Dommen fastslår at ved slike mangler får kjøper erstattet kun verdireduksjonen mangelen medfører, ikke utbedringskostnadene, hvis disse er klart høyere enn verdireduksjonen.