Arbeidsrett

Regjeringen øker rammen for overtredelsesgebyr etter arbeidsmiljøloven

Etter forslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Stortinget besluttet å øke rammen for overtredelsesgebyr etter arbeidsmiljøloven. Endringen trer i kraft allerede 1. juli 2024, og kan potensielt få store økonomiske konsekvenser for virksomheter som opererer i strid med arbeidsmiljølovgivningen. Arbeidstilsynets kompetanse og virkemidler Den norske arbeidsmiljøloven har som formål å sikre trygge ansettelsesvilkår og et …

Les mer