BJØRN RENER-LARSEN

advokat / partner
m: 95 96 64 75 / brl@haldco.no
BRL
brl@haldco.no

M: 95 96 64 75

Bjørn har 20 års erfaring innenfor de privatrettslige områder. Hans fremste felt er rådgivning og bistand innenfor arv og generasjonsskifte. Han arbeider også mye innenfor fast eiendom (herunder jordskifte) og kontraktsrett. Han benyttes ofte av domstolen som bostyrer ved dødsbo- og konkursbehandling. Han er utnevnt som fast forsvarer ved Agder tingrett og Agder lagmannsrett.

 

KOMPETANSEOMRÅDER

PRAKSIS

 • 2008 – d.d.: Advokatfirma HALD
 • 2005 – 2008: Egen praksis
 • 2001 – 2004: Advokatfullmektig/advokat, advokatfirmaet Ove Andersen og Alice Jervell, Arendal
 • 1998 – 2001: Dommerfullmektig, Sand tingrett, Grimstad
 • 1997: Advokatfullmektig, advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech, Oslo
 • 1994 – 1995: Vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

UTDANNING

 • Advokatbevilling 1999
 • Cand. jur. 1997 (UIO)
 • Vitenskapelig assistent, Institutt for privatrett (UIO) 1994-1995

VERV

 • Fast forsvarer Agder tingrett og Agder lagmannsrett
 • Leder Av Aust-Agder krets av DNA (2010-2012)

UTGIVELSER