advokat og partner

BJØRN RENER-LARSEN

m: 95 96 64 75
Bjørn har 20 års erfaring innenfor de privatrettslige områder. Han arbeider hovedsakelig med erstatning og forsikringsrett, arv/skifte, fast eiendom, offentlige anskaffelser og kontraktsrett. Han benyttes også ofte som bostyrer ved konkursbehandling, og er fast forsvarer ved Agder tingrett og Agder lagmannsrett.

kompetanseområder

 

Erstatning og forsikring

Arv, generasjonsskifte og ektefelleskifte

Fast eiendoms rettsforhold

Kontrakts- og kjøpsrett

Konkurs og insolvens

 Offentlige anskaffelser

Prosedyre

Strafferett

utdanning

 

Advokatbevilling 1999

Cand. jur. 1997 (UIO)

verv

 

Fast forsvarer Aust-Agder tingrett og Agder lagmannsrett

Utgivelser

 

Pant og kreditorbeslag i standardiserte aksje- og aksjeindeksopsjoner, Norges Forskningsråd, 1996

praksis

 

2008 – d.d.: Advokatfirma Hald & Co DA

2005 – 2008: Egen praksis

 1997/98 – 2001/2004: Advokatfullmektig/advokat, advokatfirmaet
Ove Andersen og Alice Jervell, Arendal

1998 – 2001: Dommerfullmektig, Sand tingrett, Grimstad

1997: Advokatfullmektig, advokatfirmaet
Wiersholm, Mellbye & Bech, Oslo

1994 – 1995: Vitenskapelig assistent ved Institutt for
privatrett, Universitetet i Oslo

English