advokat og partner

BJØRN RENER-LARSEN

m: 95 96 64 75
Advokat Rener-Larsen har 20 års erfaring innenfor de privatrettslige områder. Han arbeider hovedsakelig med erstatning og forsikringsrett, arv/skifte, fast eiendom, offentlige anskaffelser og kontraktsrett. Han benyttes også ofte som bostyrer ved konkursbehandling, og er fast forsvarer ved Aust-Agder tingrett og Agder lagmannsrett.

kompetanseområder

 

Erstatning og forsikring

Arv, generasjonsskifte og ektefelleskifte

Fast eiendoms rettsforhold

Kontrakts- og kjøpsrett

Konkurs og insolvens

 Offentlige anskaffelser

Prosedyre

Strafferett

utdanning

 

Advokatbevilling 1999

Cand. jur. 1997 (UIO)

verv

 

Fast forsvarer Aust-Agder tingrett og Agder lagmannsrett

Utgivelser

 

Pant og kreditorbeslag i standardiserte aksje- og aksjeindeksopsjoner, Norges Forskningsråd, 1996

praksis

 

2008 – d.d.: Advokatfirma Hald & Co DA

2005 – 2008: Egen praksis

 1997/98 – 2001/2004: Advokatfullmektig/advokat, advokatfirmaet
Ove Andersen og Alice Jervell, Arendal

1998 – 2001: Dommerfullmektig, Sand tingrett, Grimstad

1997: Advokatfullmektig, advokatfirmaet
Wiersholm, Mellbye & Bech, Oslo

1994 – 1995: Vitenskapelig assistent ved Institutt for
privatrett, Universitetet i Oslo

English