Advokatkontoret HALD

Gøril er ny advokatfullmektig hos HALD

Vi er glade for å ønske velkommen til vår nye kollega Gøril Bruvoll Barlien. Hun startet som advokatfullmektig hos oss 1. august. Gøril har en master i rettsvitenskap fra Universitet i Bergen og masteroppgaven hennes omhandlet uskyldspresumsjonen og erstatning etter uberettiget straffeforfølgning. Gøril er opprinnelig fra Arendal, og vi er veldig glade for at hun …

Gøril er ny advokatfullmektig hos HALD Les mer »

Kontraktsrettslige konsekvenser av krig og pandemi

Mange bedrifter merker nå konsekvensene av pandemien og krigen i Ukraina. Varemangel og økte priser på varer, drivstoff og strøm, for å nevne noe, gjør at det snakkes om den «perfekte storm». Selv om pandemien og krigen ikke lenger er nyheter er likevel temaer knyttet til kontraktsrettslige konsekvenser av krig og pandemi dessverre fortsatt relevant.  …

Kontraktsrettslige konsekvenser av krig og pandemi Les mer »

Åpen faglig ettermiddag hos HALD

Dette er noe for deg som har byggeplaner, men også for konsulenter, utbyggere, byggmestere mfl. Tre av våre erfarne advokater, samt arealplanlegger invitert fra Stærk, holder innlegg om: Dispensasjonssøknader – praktiske tips Bygging i bevaringsområder Reguleringsplaner og endring av reguleringsplaner Grensefeltet mot privatrettslige forhold som veiretter, ekspropriasjon og jordskifte. Tid: Tirsdag 28. juni kl 16-19 …

Åpen faglig ettermiddag hos HALD Les mer »