advokatfullmektig

AILEN JEANETTE ODDING

m: 94 01 83 93
Advokatfullmektig Odding arbeider bredt innenfor firmaets kompetanseområder. I desember 2019 fullførte hun mastergradsavhandling om straffeloven § 390 om økonomisk utroskap.

kompetanseområder

 

Alminnelig praksis med prosedyre

Personrett

Fast eiendom

Strafferett

utdanning

 

Master i Rettsvitenskap 2020

praksis

 

2020: Advokatfullmektig, Advokatfirma Hald & Co DA

2018: Trainee, Advokatfirmaet Haavind AS

2018: Trainee, Advokatfirmaet Selmer AS

2017: Praksis hos Retts- og påtaleenheten i Troms politidistrikt

English