Advokatfirma HALD blir medlem i Eurojuris Norge

25. januar 2018

HALD er med virkning fra januar 2018 tatt opp som nytt medlem i Eurojuris Norge, en landsdekkende sammenslutning av uavhengige advokatfirmaer. Medregnet HALD består Eurojuris Norge nå av 17 medlemsfirmaer. Som medlem i Eurojuris Norge blir HALD også del av Eurojuris International, et ledende internasjonalt nettverk med over 600 advokatfirmaer og 6.000 advokater i Europa og utvalgte byer verden over.

For HALD er medlemskapet en viktig brikke i den videre utviklingen av vårt firma og vår kompetanse. Målet er å tilby eksisterende og nye klienter et enda bredere spekter av advokattjenester.

Advokatene i HALD arbeider i stadig større grad spesialisert. Medlemskapet i Eurojuris Norge vil gjøre oss i stand til å spisse og heve vår kompetanse ytterligere gjennom faglig erfaringsutveksling og rådføring med fageksperter i nettverket. Som medlem i Eurojuris vil HALD også kunne tilby sine klienter bedre bistand i andre deler av landet og i internasjonale saker. Spesielt kan vi gi et bedre tilbud til våre næringsklienter som driver forretninger over landegrensene.

Les mer om Eurojuris Norge på www.eurojuris.no og se for øvrig vår nettside www.haldco.no for mer informasjon om HALD

 

 

\"\"