Administrasjonen

Advokatfirma Hald & Co

Marte Eskeland, Advokatfirma Hald & Co, Arendal og Grimstad

sekretær

MARTE ESKELAND

t: 37 00 49 70
Christin Larsen, Advokatfirma Hald & Co, Arendal

sekretær

CHRISTIN LARSEN

t: 37 00 49 70
Sekretær Tonje Vestervik, Advokatfirma Hald & Co, Arendal og Grimstad

sekretær

TONJE VESTERVIK

t: 37 00 49 70
Sekretær Anita Olsen, Advokatfirma Hald & Co, Grimstad

sekretær

ANITA OLSEN

t: 37 00 49 70
Sonja Brekkemoen, Advokatfirma Hald & Co, Arendal og Grimstad

sekretær

SONJA BREKKEMOEN

t: 37 00 49 70
English