Eurojuris Informerer nr. 3: 2022

Eurojuris Informerer nr. 3: 2022

Vi er alle forbrukere som daglig gjør kjøp, eksponeres for markedsføring og reklame, og som forholder oss til et vell av salgskanaler og utbud. Vi kjøper på nett, vi abonnerer, vi reklamerer, vi angrer og vi returnerer. I rollen som forbrukere, er vi gitt et vern og en rekke rettigheter som de næringsdrivende må oppfylle. Formålet med disse rettighetene er å beskytte, å balansere og å skape forutsigbarhet for både forbrukeren og den næringsdrivende. På den måten unngås misforståelser og konflikter.


I årets siste utgave av Eurojuris Informerer er det nettopp juss for forbrukerne som er tema, og heftet kan du lese her.English