Eurojuris Informerer nr. 3 2020: Barnerett og barnevernrett

I dette heftet viser vi frem kompetansen til noen av de dyktige advokatene tilknyttet vårt Eurojuris-nettverk.  Vi håper tekstene skaper forståelse og kommer til nytte.

Dersom du trenger hjelp i forbindelse med barnerett eller barnvernrett, kan du kontakte våre advokater på dette fagfeltet, Marianne Rodvelt og Lise Ilstad.

Brosjyren om barnerett og barnevernrett kan du lese her.English